Malou Celina Solberg's Slægtsbog

Notater


Match 1 til 50 fra 245

      1 2 3 4 5 Næste»

   Notater   Knyttet til 
1
Adresser iht. Politiets register: 1900
1-5-1900: Baggesensgade 26, 5. hos Winberg
1-11-1903: Frederik d. 7.s Gade 19, 3.
1-12-1903: Cort Adelers Gade 12, 3. hos Rosenberg
25-1-1904: Frederik d. 7.s Gade 19, 2. hos Hjemmet
9-5-1904: Nordvestvej 44, 3. hos Voss
1-11-1904: Todesgade 7, 4.
1-11-1906: Slotsgade 31, 3.
1-5-1907: Mandalsgade 53, stuen
1-11-1907: Frameldt
8-12-1920: Fra Amerika til Viborggade 76, 4. hos Vinberg
10-4-1922: Frameldt til Hvidovre, William Boothsvej 12  
Winberg, Hulda Caroline Cecilie (I160)
 
2
Adresser iht. Politiets register: 1901
Hans Einar Aagaard, Stillinger: Assistent
Ægtefælle: Jenny Hansine Aagaard

1-11-1901: Badstuestræde 15, 3.
1-5-1902: Linnésgade 16 B, 1.
1-11-1903: Linnésgade 26, 5.
1-5-1907: Søndergade 12, 4.
1-11-1909: Gunløgsgade 7, 1.
18-4-1912: Fiolstræde 28, stuen 
Smidt, Jenny Hansine (I262)
 
3
Adresser iht. Politiets register: 1901
Hans Einar Aagaard, Stillinger: Assistent
Ægtefælle: Jenny Hansine Aagaard

1-11-1901: Badstuestræde 15, 3.
1-5-1902: Linnésgade 16 B, 1.
1-11-1903: Linnésgade 26, 5.
1-5-1907: Søndergade 12, 4.
1-11-1909: Gunløgsgade 7, 1.
18-4-1912: Fiolstræde 28, stuen 
Aagaard, Hans Einar (I263)
 
4
Adresser iht. Politiets register: 1912
Jenny Hansine Aagaard

1-11-1909: Gunløgsgade 7, 1.
18-4-1912: Fiolstræde 28, stuen 
Smidt, Jenny Hansine (I262)
 
5
Fra Bornholms Tidende 1. DEC 2012 • 12:00 • AF DAN QVITZAU
Dødsfald: Inge Gatzwiller SOS Børnebyerne
har fået fred den 29. november 2012
Bisættelsen har fundet sted

Kilde: http://tidende.dk/Mobil/?Id=41138 
Gatzwiller, Inge Lola (I152)
 
6
Skifte: Fra skifterettens bøger på Landsarkivet 109.614 om Gatzwiller som døde den 5. 2. 1926
I fortsættelse af tidligere anmeldelse om min mand Gørtelmester Charles Adolph Georg Gatzwiller er afgået ved døden den 18. januar dette år 68 år gammel boende Vesterbrogade 14 B, 4.sal tillader hans enke Helene Marie Gatzwiller født Olsen boende samme sted mig at meddele at afdøde kun har været i ægteskab med mig, at han ikke har efterladt sig andre livsarvinger end vore 3 fælles børn, der alle er fuldmyndige nemlig
1. Handelsmand Alfred Adolph Emil Gatzwiller, Skolegade 10
2. Kommuneskolelærer Dan Erik Max Gatzwiller, Under Elmene 18, 1.sal
3. Bogholder Paluni Vilhelm Zols Gatzwiller, Johannevej 5B 1.sal
At afdøde ikke har efterladt sig adoptivbørn, og at han ikke har oprettet noget testamente, at han ikke havde særeje samt at jeg, der er fuldmyndig og rådig over mit bo, i henhold til vedlagte samtykke fra vore børn, agter at forblive hersiddende i uskiftet bo, idet jeg påtager mig gæld som værende i boet, og forpligter mig til retteligt at indgive opgørelse af boet.
underskrevet den 5.2.-1926 Helene Gatzwiller 
Olsen, Helene Marie (I86)
 
7 * Ifølge stiftamtets resol. 5/8 99. Har barnet ikke fødehjemstedsret i nogen kommune her i landet. Paulsen, Ellen Johanne Marie Arensbach (I155)
 
8 1857-93 Conrad Fr. Gatzwiller (1832 - 1921) fra Liegnitz i prøjsisk Schlesien (nu Polen) der giftede sig med forgængerens enke, ejerens datter. Senest 1860 - død ejede han gården. 1860 er han 29, fru Marie født Flor er 41, hendes "fjollede" lillesøster, nu 30 og ugift, bor hos dem, ligeledes tre børn, en lærling, en tjeneste­pige og en barnepige. Gatzwiller specialiserede sig i hatte, huer og tøfler og havde butik hvilket ikke var en selvfølge dengang. Han boede her stadig 1916 som enkemand med husbestyrer­inde.

http://huse-i-naestved.dk/goyer/kirkestraede3.html 
Gatzwiller, Friederich Heinrich Conrad (I124)
 
9 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Nulevende (I209)
 
10 ??? sikkert ikke korrekt dato Familie F83
 
11 Adresser iht. Politiets register:
1-5-1893: Ryesgade 69, 2.
1-11-1894: Ryesgade 56 E, 1.
1-5-1895: Helgesensgade 22, kælderen
1-11-1895: Lille Blegdamsvej 15, 5.
1-11-1898: Brohusgade 1, 5.
1-12-1898: Frameldt
1-11-1899: Rådmandsgade (Raadmandsgade) 21 A, kælderen
1-5-1900: Baggesensgade 26, 5.
1-5-1902: Baggesensgade 22, 2.
1-11-1902: Frederik d. 7.s Gade 19, 2.
1-11-1904: Todesgade 7, 4.
1-5-1906: Odinsgade 6, 1.
1-5-1907: Baggesensgade 28, 5.
1-11-1907: Nordre Frihavnsgade 93, 5.
1-11-1908: Nørrebrogade 215 B, Havehuset, 4.
17-3-1909: Viborggade 76, 3. 
Winberg, Per Jønson (I163)
 
12 Adresser iht. Politiets register: 1890
Ludvig Michael Aagaard, Stilling: Metaltrykker
Ægtefælde: Ida Aagaard
Barn:Hans Einar Aagaard

1-11-1890: Nansensgade 41 A, 4.
1-11-1891: Turesensgade 27, 3.
1-11-1896: Rømersgade 25, 4.
1-11-1900: Badstuestræde 15, 3. 
Aagaard, Hans Einar (I263)
 
13 Adresser iht. Politiets register: 1896
1-11-1896: Prinsessegade 10, 5.
1-5-1897: Balsamgade 14, 3.
1-11-1900: Willemoesgade 77, 5. hos Hjemmet
1-5-1901: Frameldt
3-9-1902: Fra S/S Fur d. 2. til Adelgade 82, 3. hos Hjemmet
1-5-1903: Borgergade 71, 2.
1-5-1904: Præstøgade 5, 4.
14-3-1905: Frameldt
1-5-1905: Øster Voldgade 14, stuen
1-5-1906: Baggesensgade 28, 2. 
Jørgensen, Bernhard (I159)
 
14 Adresser iht. Politiets register: 1901
Jenny Hansine Smidt, Stillinger: Tjenestepige Expeditrice

1-11-1901: Nørrebrogade 14, 1.
1-11-1903: Nørregade 45, 3.
1-11-1905: Fiolstræde 28, stuen hos Hjemmet
23-3-1907: Linnésgade 26, Over Gaarden, 4. hos Aagaard 
Smidt, Jenny Hansine (I262)
 
15 Adresser iht. politiets register: Udfyldelsesdato: 1-11-1911

01-05-1911: Nordre Frihavnsgade 94, 5.
01-05-1913: Kurlandsgade 1, stuen
01-11-1913: Ungarnsgade 18, 4.
01-05-1914: Holmbladsgade 65, stuen tv.
01-11-1914: Portugalsgade 16, 3. th.
01-05-1915: Oliegrensgade 2, stuen tv.
01-11-1916: Overgaden oven Vandet 98 A, stuen hos Hjemmet. 
Jørgensen, Asta Dagny Stella (I181)
 
16 Adresser iht. politiets register: Udfyldelsesdato: 28-5-1915
Særlige bemærkninger: Navnebevilling fra Overpr. i København 04-07-1916.

28-05-1915: Fra Hillerød til Dronningensgade 4, 1. hos Krause
20-10-1915: Overgaden neden Vandet 7, 4. hos Hasselgren
24-10-1916: Overgaden oven Vandet 98 A, stuen hos Jørgensen
12-10-1918: Fra Militærtjeneste til Overgaden oven Vandet 98 A, stuen hos Egen Lejlighed.  
Bodal, Valdemar Thomsen (I182)
 
17 Af Pastor O. Jensen Familie F4
 
18 Afskrift af Julies ark.

Var meget charmerende, alle mennesker holdt af ham. Kunne tale med alle og ville gerne hjælpe hvor han kunne.

Han holdt af sin kone, han beundrede hendes klogskab og dygtighed. Men han var ikke fri for at forelske sig i andre. Han havde en anden kvinde fra året 1868. -Han opdrog sine børn til orden og pligtopfyldelse- han sagde- Jeg forlanger at I skal være nr. 1 på hvilken plads man sætter jer.

Han holdt meget af poesi - kunne udenad og fremsige digte af Carl Ploug - Runeberg - Holst - Bergsøe - Palludan Møller og flere. Han var en dygtig regnskabsfører. Var meget sirlig og tålte ingen uorden. Børnene fik ikke lov til at gå med en bog eller pakke, som ikke var korrekt indpakket. Han lærte også sine børn at opføre sig ordentlig overfor fremmede. Lærte dem også at se sig for og tænke sig om overalt hvor de kom.

Han var en dejlig kortspiller. Kunne lide munterhed og var med på leg og løjer.
Nedarvede særpræg En vis stolthed. Aldrig beklage sig ikke bagtale andre og kunne tie.

Julies bemærkninger
Vi elskede vor fader. Han var altid god ved os og morede sig over os og med osmen han havde den opfattelse at vi, som han selv sagde: I er så godt begavede, og udstylede fra naturens hånd at I godt kan klare jer selv.

Kortfattet Biografi:
Kom efter konfirmationen til København i lære hos Hørkræmmer boede en tid hos enke efter Seier Hansen, og blev gift med hendes datter Marie Sofie Frederikke. År 18 løste han borgerskab som Hørkræmmer og havde forretning Nicolaigade nr. Forretningen gik udmærket han var leverandør til Frelser Arbejder og flere andre institutioner.

Privat boede de på Forhåbningsholms alle. Der lå 2 villaer i den ene boede Laurvig og Olsen med børnene Lorenze og Valdemar i den anden. I året havde han købt to skibsladninger kul i England. Vinteren var så streng at begge skibe blev indefrosset og lå til langt hen på foråret. E. Olsen måtte betale en stor sum, dette var et hårdt slag for den unge forretning. Senere kom han i forbindelse med en mand der ville starte en spritfabrik på nogle grunde som Olsen ejede på Forhåbninsholms alle. Så vidt jeg ved var denne kompagnon en svindler og Olsen mistede så mange penge eller var kommet i så stor gæld at han gik konkurs.

Han slog så ind på forskelligt. Han fabrikerede sværte og vognsmørelse, havde kontorarbejde for forskellige håndværksmestre. Tømmermester Dobel - Muremester Eller, han var visevært for store ejendomme, hvor han selv udførte en stor del af arbejdet, han kunne alt, tapetsere, male og snedkerere o.s.v. hans børn blev tidligt vænnet til at hjælpe med. Han havde en tid forretning på hjørnet af Gråbrødre torv og Løvstræde og en i Blågårdsgade. i året 1884 åbnede han sin sidste forretning i Tordenskjoldsgade 28 den havde han til sin død i 1899.

I året giftede han sig med Augusta Wilhelmsen.

Kilde: http://www.ourtree.dk/web/familytree/ancestor.php?ancid=101712 
Olsen, Eilert Peter Jacob (I89)
 
19 Amalie gjorde rent i 25 år på kontorerne i jernstøberiet F. L. Smidt og kom således på firmaets mindetavle.

Havde budcentral og brændselsfirma med sine 5 sønner – først i skolegade, senere Toftebakkevej.

I 30 år kom Amalies mor hver dag til frokost i Skolegade. Moderen arbejdede nemlig i det nærliggende bomuldspinderi, hvor senere Amalies søn Eli omkom ved en elevatorulykke.

Amalie var en meget stille men alligevel bestemt dame, som aldrig gik på gaden uden at være passende påklædt med hat, frakke o.s.v.

Klippede hver sommer Alfred og de 5 sønner skaldet for at holde lusene i arv.
 
Mauritsen, Amalie Johanne Agnete (I78)
 
20 Antonigade er en gade i Indre By i København.

I middelalderen hed gaden Lille Pilestræde men senere fik den navnet Antonistræde efter to bebyggede parceller der lå omtrent hvor hjørneejendommen Silkegade 6-8 ligger i dag (Bikuben). Disse parceller tilhørte frem til reformationen i 1536 antonitterklostret i Præstø, en aflægger af Mårkær Kloster.

Da gaden blev udvidet i 1800-tallet fik den sit nuværende navn. I 1800-tallet boede der drejere og børstenbindere i gaden. Antonigade nr. 3 og 7 er begge opført før 1712 men er senere ombyggede. Stadsarkitekt Hans Wright (1854–1925) tegnede en politistation, der holdt til i nr. 11 indtil 1990-1991, hvorefter bygningen blev ombygget til kontorer.

Kilde: https://da.wikipedia.org/wiki/Antonigade 
Gatzwiller, Caroline Marie (I102)
 
21 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Nulevende (I101)
 
22 Begravelsespræst, Provst Holm Rasmussen, Knud Henry Aage (I18)
 
23 Begravet på Vestre Kirkegård, København Olsen, Helene Marie (I86)
 
24 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Nulevende (I76)
 
25 Boeslunde sogn. Nielsen, Niels (I143)
 
26 Bopæl i 1840. = Homå By, Homå sogn.

FT: http://www.danishfamilysearch.dk/cid4227513

 
Solberg, Peder (I38)
 
27 Bopæl ved FT: 1885
Nørrefarimagsgade 29,matr.210 Forhus 3.Sal
http://www.danishfamilysearch.dk/cid15300338

 
Olsen, Charles Eiler Christian (I146)
 
28 Bopæl ved vielsen: Holmensgade 8, 2. sal. Familie F5
 
29 Borgerligt viet. Familie F55
 
30 Charles giftede sig 26. september 1884 med Helene Marie Olsen, med hvem han fik tre sønner Alfred, Dan og Palnir.
Familien boede i en stor lejlighed på Vesterbrogade 14.

I 1901 døde Richard Gatzwiller, og Gørtler virksomheden i Sct. Pederstræde nr. 10 overgik til Charles.

Charles var en flittig og dygtig håndværker, og virksomheden gik fint, han lavede bl.a. beslag og hængsler til Københavns nye rådhus (plade med inskription er bevaret på rådhuset). Det fortælles om ham, at han var glad for sine børnebørn, og der faldt gerne lidt penge af når han så dem.

Charles blev en gang stillet for retten, da han ville hælde vand i hovedet på kunder, der ikke ville betale regningen.
 
Gatzwiller, Charles Adolph Georg (I85)
 
31 Dampskibet "PAULA (II)".
Oplagt 1940-04-00 i USA. Overtaget 1941-08-02 af US War Ship Administration, og fik navnet ændret. til "MONTANA".

Styrmand på skibet da det forliste på en rejse fra Wilmington til Island i Atlanterhavet i Danmarksstrædet i konvoj SC.42 efter torpedering af tysk ubåd U-105. 25 eller 26 omkom, heraf 18 danske. 
Gatzwiller, Louis Heinrich (I103)
 
32 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Nulevende (I5)
 
33 De nuværende Gatzwillere i Danmark nedstammer fra et brødre-par, som indvandrede til Danmark i 1860'erne fra den preussiske by Liegnitz, nuværende Legnica i Polen. De var gørtlere af profession. Gatzwillerne var gode håndværkere og man kan i dag se Gatzwiller navnet på Københavns Rådhus, da de var med til at lave guld- og messingarbejde på rådhuset.

Kilde: https://da.wikipedia.org/wiki/Gatzwiller 
Gatzwiller, Johan Richard Louis Edward (I91)
 
34 Den kgl. Fødselsstiftelse Jørgensen, Willy Theodor Martinius (I166)
 
35 Den Kgl. Fødselsstiftelse (Ugift fødende 21år) Gatzwiller, Max Viktor (I64)
 
36 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Nulevende (I4)
 
37 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Nulevende (I3)
 
38 Døbt af: Pastor With.
Faddere: Skomager. Carl Richart Trysen og Hustru. St. Kongensgade 27.
Jernbanearbejder. Carl Bernhart Jensen. Billesholm, Sverige. 
Julin, Aly Edith Helene (I7)
 
39 Døbt Kristensen, barn af ugift Ingeborg Jensine Marie Katrine Kristensen.  Tøstesen, Ingrid Katrine (I242)
 
40 Døbt: Ellen Olufsen Andersen Nielsen, Ellen (I259)
 
41 Død Ved Ankomsten Til Bispebjerg Hospital Julin, Aly Edith Helene (I7)
 
42 Døde i hjemmet af: Lungebetændelse
Jesuskirkens sogn 
Mortensen, Martha Ingeborg Else (I256)
 
43 døde på De gamles Hjem, i Kolding Nielsen, Niels (I143)
 
44 Døde på Frederiksberg Hospital. - rhachiparalysis /( paraplegia ) Riise, Frederik Wilhelm (I106)
 
45 Døde på Skt Josephs Hospital Gatzwiller, Bernhard Emil Wilhem (I94)
 
46 Dødsårsag: Emphysema pulmonum c. bronchit., Morbus cordis (Mb. cordis, Mb. cord.) Riise, Wilhelmine Marie (I92)
 
47 Dødsårsag: Hjerne- og rygmarvssygdom Gatzwiller, Holger William Eilert (I327)
 
48 Dødsårsag: Hjertelammelse, ophør af hjertefunktion
Bopæl: Saxogade 80 
Gatzwiller, Alfred Adolf Emil (I77)
 
49 Dødsårsag: Hjertelammelse, ophør af hjertefunktion
Bopæl: Øster Alle 25, København 
Olsen, Emilie Vilhelmine Johanne (I272)
 
50 Dødsårsag: Hypertrophia prostatae (Prostatahypertrofi)
Bopæl: Hellerups Alle 16, København 
Gatzwiller, Johan Richard Louis Edward (I91)
 

      1 2 3 4 5 Næste»